Hledáme hrdiny

mezi lidmi, co chtějí změnit svůj život

Pozice

Manažer/ředitel pobočky

Určuje strategii růstu byznysu firmy: vede, řídí, koučuje, mentoruje, inspiruje, přijímá i ukončuje

Osobní poradce

Určuje strategie, aby klienti byli bohatší: analyzuje, navrhuje, prezentuje, obchoduje, inspiruje, pečuje

Administrativa

Specialista produktů nebo asistentská pozice: podporuje, inspiruje, zpracovává, navrhuje

Jsme na svou práci
i na své klienty hrdí

Tvrdá práce

Byly doby, kdy ve financich nebyl kde kdo. Ty už jsou naštěstí pryč. Dnes podléháme různým zkouškám, které se bez zkušeností neskládají vůbec snadno.
Součástí naší práce je neustálé vzdělávání, sledování novinek a situace na trhu a vyhodnocování vlivu na naše klienty.
Nevadí, pokud s financemi nemáte prozatím žádné zkušenosti. Naučíme vás to. Máme vlastní vzdělávací systém a garanty, kteří vám budou oporou. Naučíme vás podnikat, abyste byli úspěšní.

Odvaha

Mít odvahu být opravdovým parťákem našich zákazníků po celý jejich život. Řešit s nimi jejich radosti i starosti a umět na ně reagovat.
Mít odvahu dělat věci po svém, nekoukat po zaběhnutých pořádcích a razit si svou vlastní cestu. Umět říct svůj názor, poradit, inspirovat druhé.
Mít odvahu se učit, získat obchodní, manažerské, profesní a podnikatelské vzdělání.
Takhle my pracujeme a takové lidi k sobě hledáme. Dává vám to smysl? Ozvěte se nám.

Síla inspirovat

Smyslem naší práce je, abychom zajistili našim klientům spokojený život z finanční stránky. To znamená nevnucovat jim všechny možné finanční produkty za každou cenu, ale umět naslouchat jejich touhám a snům, umět zanalyzovat jejich situaci a umět vymyslet takovou strategii, která jim zajištěný život zajistí.
S tím je spojená i síla inspirovat je k takovému životu. Umět jim vysvětlit, čím a jak si krýt svá záda, jak se postarat o rodinu, jak se zabezpečit na důchod… A při tom všem mít na vše, po čem touží.
Pokud toužíte mít vlastní tým či dokonce pobočky v regionu, abyste šířil naše myšlenky mezi další lidi, budeme vás podporovat. Potřebujeme obchodní partnery jak v řadách profesionálů, tak i managementu.

S čím klientům pomáháme

Ovládnout peníze

Mít své peníze pod kontrolou a být bohatší je cíl u každého našeho klienta. Základem je mít správně rozložené rodinné cashflow, tzn. 40 % spotřeba, 30 % náklady spojené s bydlením, 20 % efektivní odkládání peněz a 10 % rezerva.

Kumulovat kapitál

Peníze, které si naši klienti odkládají stranou, mají za úkol zvyšovat svou hodnotu. Naším úkolem je vybrat efektivní způsoby spoření či investování, který pro ně bude dostupný z finančního i časového hlediska v souladu se zhodnocováním. Součástí naší práce je sledování vývoje kapitálového trhu, vyhodnocování přínosu a rizik pro naše klienty a reakce na aktuální dění.

Vybudovat majetek

Pomáháme našim klientům s nákupem nemovitostí, ale samozřejmě i movitých věcí. Dbáme na to, aby se při pořízení jakéhokoliv majetku nezadlužil nesmyslně a myslíme na to, aby tvořil rezervy pro případný výpadek příjmu nebo jiných nenadálých situací.

Ochránit rodinu, majetek a kapitál

Ať s klientem tvoříme či plánujeme cokoliv, vždy je u nás na prvním místě bezpečnost. A to jak jeho samotného, tak i jeho rodiny, majetku a veškerého kapitálu. Proto je součástí finančního plánu, který zákazníkům vytváříme, také krití všech možných rizik a vytváření rezerv pro případ nenadálých událostí a nečekaných změn.

CHCI JÍT A ŽÍT

+420 777 737 857

DOMLUVTE SI SCHŮZKU JEŠTĚ DNES